Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Celem opracowania było przygotowanie materiału wejściowego dla opracowywanej na zamówienie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście "Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej" [link].

W ramach pracy:

 • wyznaczono profile najniższego przepływu żeglownego i najwyższego przepływu żeglownego Odry na odcinku od Brzegu Dolnego do Gozdowic – jako przepływów trwających wraz z wyższymi 276 i 14 dni w roku (patrz: "Metodyka określania rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej najwyższej wodzie żeglownej w dowolnym przekroju poprzecznym Odrzańskiej Drogi Wodnej po jej modernizacji" [link]);

 • dokonano analizy opracowanego po konsultacjach samorządowych wariantu zabudowy hydrotechnicznej Odry od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej (patrz: „Wstępne warianty modernizacji Odry swobodnie płynącej do klasy żeglowności Va. Podsumowanie prac.” [link]) pod kątem możliwości zapewnienia w warunkach najniższego przepływu żeglowneg.o, głębokości tranzytowej i szerokości szlaku żeglownego odpowiadających klasie Va wraz z propozycją zmian, a następnie:

 • opracowano wariant zabudowy hydrotechnicznej Odry od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej – wariant C.3 − dla którego:

  • w warunkach najniższego przepływu żeglownego ma być zapewniona głębokość tranzytowa i szerokość szlaku żeglownego odpowiadające klasie Va,

  • w warunkach przepływów niższych  niż najniższy przepływ żeglowny ma być zapewnione minimalne zanurzenie wynoszące 1,2 m.

Dla wariantu zabudowy hydrotechnicznej C.3 odcinka Odry od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej:

 • wyznaczono, z wykorzystaniem jednowymiarowego modelu hydrodynamicznego, profil podłużny zwierciadła wody w warunkach najniższego przepływu żeglownego;

 • określono wymagane piętrzenia na stopniach wodnych, tj. normalne poziomów żeglugowych oraz maksymalne poziomy żeglugowe – zgodnie z "Metodyką określania rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej najwyższej wodzie żeglownej w dowolnym przekroju poprzecznym Odrzańskiej Drogi Wodnej po jej modernizacji" [link];

 • wskazano odcinki koryta, wymagające przeprowadzenia robót związanych z pogłębieniem lub poszerzeniem szlaku żeglownego;

 • wyznaczono, z wykorzystaniem jednowymiarowego modelu hydrodynamicznego, profil podłużny zwierciadła wody w warunkach najwyższego przepływu żeglownego oraz przy zachowaniu maksymalnego poziomu żeglugowego na planowanych stopniach wodnych.

 

Poniżej: Profil zwierciadła wody Q14 i Q276 przy proponowanej zabudowie hydrotechnicznej Wariantu C.3 na odcinku od Brzegu Dolnego do Głogowa (rys. 24 z opracowania).

 

Poniżej: Profil zwierciadła wody Q14 i Q276 przy proponowanej zabudowie hydrotechnicznej Wariantu C.3 na odcinku od Głogowa do ujścia Nysy Łużyckiej (rys. 25 z opracowania)

Wykonawca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Centrum Modelowania Powodzi i Suszy we Wrocławiu (2018 r.).

Autor: dr hab. inż. Robert Banasiak

 

Profil podłużny zwierciadła wody Odry na odcinku od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej w warunkach najniższego i najwyższego przepływu żeglownego dla zabudowy hydrotechnicznej w wariancie C.3.
28 grudnia 2020