Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Opracowanie stanowi podsumowanie prac w zakresie wyznaczenia wstępnych wariantów modernizacji Odrzańskiej Drogi od stopnia wodnego Malczyce do oddzielenia Odry Zachodniej poniżej Widuchowej (tzw. Odra swobodnie płynąca).

Na potrzeby opracowania dokumentacji dla tworzonego Programu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej Odrzańska Droga Wodna została podzielona na następujące odcinki:

A – od Raciborza do Kędzierzyna-Koźla;

B – od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego;

C− od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej;

D – od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia Warty;

E – od ujścia Warty do oddzielenia Odry Zachodniej poniżej Widuchowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, rzeka Odra od miejscowości Ognica – położonej ok. 7 km powyżej Widuchowej− posiada parametry klasy żeglowności Vb.

Wcześniejsze prace, a także wyniki przeprowadzonych analiz wstępnych wskazują, że dostosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym wymaga budowy stopni wodnych. Takie też podejście i założenie przyjęto w pracach koncepcyjnych dla Odry swobodnie płynącej. Dla opracowania wstępnych wariantów modernizacji Odry swobodnie płynącej zgodnie z tym założeniem przeprowadzono badania modelowe z wykorzystaniem numerycznych modeli hydrodynamicznych.

Badania modelowe dla odcinka C wykonane zostały na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przez Centrum Modelowania Powodzi i Suszy, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Oddział we Wrocławiu w 2017 r. Rezultaty tych badań przedstawione zostały w raporcie z realizacji zadania pt. Analiza profilu podłużnego zwierciadła wody rzeki Odry na odcinku od Raciborza do ujścia Nysy Łużyckiej dla przepływu trwającego wraz z wyższymi 240 dni w roku (dla istniejącej zabudowy hydrotechnicznej oraz propozycji zabudowy hydrotechnicznej) [link].

Badania modelowe dla odcinków D i E – stanowiących Odrę graniczną − przeprowadzone zostały w Biurze ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej, utworzonym w strukturach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

 

Opracowane, na podstawie badań modelowych, wstępne warianty modernizacji Odry swobodnie płynącej poddane zostały szerokim konsultacjom samorządowych.

 

6 listopada 2017 r. we Wrocławiu na Konferencji inaugurującej samorządowe konsultacje projektu Programu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych [link], zaprezentowano wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności zarówno dla odcinka skanalizowanego jak i dla odcinka Odry swobodnie płynącej od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej.

 

Warianty na Odrze granicznej zostały zaprezentowane w trakcie II Samorządowych konsultacji projektu Programu rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, które odbyły się 5 kwietnia 2018 r. w Szczecinie.

 

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Relisko-Rybak J., Dybkowska-Stefek D., Ewertowski R. (Ekspert współpracujący z Biurem ds. ODW) 2018

 

Wstępne warianty modernizacji Odry swobodnie płynącej do klasy żeglowności Va. Podsumowanie prac.
01 stycznia 2020