Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Ratyfikowanie Europejskiego Porozumienia w sprawie głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o znaczeniu międzynarodowym (Konwencja AGN) i związana z tym planowana modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy żeglowności Va wymaga przyjęcia metodyki określania rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej najwyższej wodzie żeglownej na poszczególnych odcinkach zestopniowanej rzeki. Taka metodyka została opracowana w Biurze ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej na potrzeby koncepcji dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy żeglowności Va.

Metodyka składa się z poniższych rozdziałów:

  • Wprowadzenie

  • Określenie najwyższego przepływu żeglownego dla Odrzańskiej Drogi Wodnej

  • Określenie najniższego przepływu żeglownego dla Odrzańskiej Drogi Wodnej

  • Wprowadzenie poziomów piętrzenia na stopniu wodnym odnoszących się do żeglugi śródlądowej

  • Określenie najwyższego stanu żeglownego dla Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od ostatniego planowanego stopnia do połączenia z morskimi wodami wewnętrznymi

  • Zatwierdzone założenia dla wyznaczania WWŻ na Odrzańskiej Drogi Wodnej

  • Doprecyzowanie sposobu wyznaczania najniższych i najwyższych przepływów i stanów żeglownych dla Odrzańskiej Drogi Wodnej

  • Procedura określenia rzędnej WWŻ w dowolnym przekroju poprzecznym Odrzańskiej Drogi Wodnej - na odcinku od stopnia Koźle do ostatniego planowanego stopnia przed Widuchową - po jej modernizacji

  • Procedura określenia rzędnej WWŻ w dowolnym przekroju poprzecznym Odrzańskiej Drogi Wodnej - na odcinku od ostatniego planowanego stopnia przed Widuchową do połączenia z morskimi wodami wewnętrznymi - po jej modernizacji

Jako najwyższy przepływ żeglowny na Odrze przyjęto przepływ trwający wraz z wyższymi 14 dni w roku, którego wartości - mając na względzie zminimalizowanie wpływu zmian antropogenicznych - wyznaczane będą na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB z wielolecie 1987-2016 (lata hydrologiczne).

Jako najniższy przepływ żeglowny na Odrze przyjęto proponowany przepływ Q276 trwający wraz z wyższymi 276 dni w roku z ustalonego wielolecia, tj. 1987-2016.

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autor: Dybkowska-Stefek D. czerwiec 2018

 

Metodyka określania rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej najwyższej wodzie żeglownej w dowolnym przekroju poprzecznym Odrzańskiej Drogi Wodnej po jej modernizacji.
20 czerwca 2018