Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Przedmiotem opracowania jest określenie prześwitów pionowych pod istniejącymi obiektami mostowymi (mostami drogowymi, kolejowymi oraz kładkami pieszymi i technologicznymi), zlokalizowanymi na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) pomiędzy Kędzierzynem Koźle a Malczycami, dla warunków, w których wskazany odcinek ODW zostałby dostosowany do międzynarodowej klasy żeglowności Va.

Warunki dostosowania powyższego odcinka ODW do klasy Va zostały określone w Projekcie badawczym w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry [link]. W ramach Projektu badawczego opracowane zostały m. in. koncepcje rozwiązań technicznych (modernizacyjnych) stopni wodnych i odcinków szlaku żeglownego pomiędzy nimi. Określone zostały także piętrzenia na stopniach wodnych oraz położenie zwierciadła wody na odcinku pomiędzy stopniami w warunkach najwyższego przepływu żeglownego (Qmaxż).  Poziomy wody obliczone w przekrojach mostowych stanowiły podstawę do określenia prześwitów pionowych pod mostami [link].

Opracowanie zawiera osobną charakterystykę każdego z analizowanych obiektów mostowych oraz zbiorcze zestawienia tabelaryczne. W opracowaniu dokonano również analizy spełnienia przez poszczególne obiekty mostowe warunku minimalnego prześwitu pionowego dla drogi wodnej klasy Va,  który wynosi min. 5.25 m.

Obszar opracowania - mapka orientacyjna

W poniższej tabeli zestawiono obiekty mostowe podlegające analizie:

Przykład analizy obiektu mostowego:

W opracowaniu wykorzystano poniższe materiały źródłowe:

  • Pomiary geodezyjne spodów konstrukcji obiektów mostowych krzyżujących się z Odrzańską Drogą Wodną. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 2019.

  • Projekt badawczy w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry. Politechnika Wrocławska, 2019, w tym:

    • Opracowanie I.B. – zawierające badania modelowe i analizy dla stopnia wodnego, wraz z przylegającym odcinkiem rzeki poniżej do następnego stopnia oraz koncepcją ich przebudowy pod kątem wymogów drogi wodnej klasy Va;

    • Opracowanie I.C. – Profil podłużny zwierciadła wody Odry na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Malczyc w warunkach najniższego i najwyższego przepływu żeglownego dla proponowanej modernizacji do klasy żeglowności Va – badania modelowe.

  • Metodyka określania rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej najwyższej wodzie żeglownej w dowolnym przekroju poprzecznym Odrzańskiej Drogi Wodnej po jej modernizacji [link]. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecin, czerwiec 2018 r.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. nr 77/2002, poz. 695).

 

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Bogdan Zakrzewski, Łukasz Kolanda

 

Określenie prześwitów pod mostami w warunkach proponowanego dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Malczyc do klasy Va.
04 listopada 2020