Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Przedmiotem Projektu było przeprowadzenie badań naukowych, których wyniki zostały wykorzystane do sporządzenia następujących opracowań:

1. Koncepcja badawczo - techniczna modernizacji skanalizowanego odcinka odrzańskiej drogi wodnej do klasy żeglowności Va, składająca się z:

  • opracowań cząstkowych dla 24 stopni wodnych i przylegających doń odcinków rzeki

  • opracowania Profil podłużny zwierciadła wody Odry na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Malczyc w warunkach najniższego i najwyższego przepływu żeglownego dla proponowanej modernizacji do klasy żeglowności Va – badania modelowe

2. Badawcze wytyczne dla projektowania stopni wodnych na odrze swobodnie płynącej, planowanych w celu uzyskania drogi wodnej o klasie żeglowności Va

Poprzez włączenie wyników badań do Programu rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, Projekt przyczyni się do zwiększenia przewozów ładunków, a w konsekwencji do rozwoju zarówno portów położonych wzdłuż Odry i w jej estuarium, jak i podmiotów gospodarczych usytuowanych w korytarzu odrzańskim. Wyniki Projektu będą wykorzystywane w różnych aspektach związanych z żeglownością rzeki Odry – jako wkład do kolejnych prac naukowo-badawczych bądź jako materiał praktyczny lub dydaktyczny.

Wykonawca :  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Politechnika Wrocławska od początku swojego istnienia zajmuje się problematyką badawczo-rozwojową w zakresie żeglugi na Odrze. Uczelnia aktywnie wspiera rozwój żeglugi poprzez badania, opiniowanie i konsultację uwarunkowań faktycznych dla potrzeb opracowania rozwiązań technicznych dotyczących Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza Politechniki Wrocławskiej posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie śródlądowej zabudowy hydrotechnicznej oraz modelowania fizycznego i numerycznego zjawisk zachodzących w korytach otwartych i w obszarach budowli hydrotechnicznych. Projekty badawcze prowadzone przez uczelnię skutkują innowacyjnymi rozwiązaniami również zakresie rozwoju taboru pływającego oraz logistyki transportu śródlądowego.

Partnerzy Projektu:

Polska Żegluga Morska  - największe polskie przedsiębiorstwo żeglugowe, którego podstawowym sektorem działalności jest przewóz suchych ładunków masowych w żegludze nieregularnej o zasięgu globalnym. PŻM realizuje również żeglugę promową na Bałtyku.

Grupa Azoty - Zakłady Chemiczne Police S.A.  - znaczący kompleks przemysłowy na Pomorzu, zajmujący miejsce w ścisłej czołówce na polskim i międzynarodowym rynku chemicznym. Jest liderem w segmencie nawozów sztucznych i bieli tytanowej.

Grupa Azoty - Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - jeden z największych producentów chemicznych w Polsce. Swój biznes opiera na dwóch filarach działalności: nawozach azotowych oraz alkoholach oxo i plastyfikatorach.

 

Projekt badawczy w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry.
28 grudnia 2020