Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

28 grudnia 2020
Celem opracowania było przygotowanie materiału wejściowego dla opracowywanej na zamówienie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście "Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej" [link]. W ramach pracy: wyznaczono profile najniższego
28 grudnia 2020
Wyniki niniejszej pracy wykorzystane zostały  do opracowania w Biurze ds. ODW wariantów modernizacji  (patrz: „Wstępne warianty modernizacji Odry swobodnie płynącej do klasy żeglowności Va. Podsumowanie prac.” [link]), które zostały poddane
25 października 2019
Album przekrojów poprzecznych (dolinowych) Odry granicznej stanowi wynik prac prowadzonych w Biurze ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej  nad stworzeniem bazy danych geometrycznych na potrzeby modelowania przepływów i stanów za pomocą numerycznego

Modelowanie - wykaz opracowań: