Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

20 lipca 2019
Uwzględnienie zrównoważonego podejścia ekohydrologii do zarządzania środowiskiem wodnym we Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej powoduje, że stanowi ona rozwiązanie systemowe, które pozwala osiągnąć kompromis pomiędzy interesem użytkowników Drogi
22 stycznia 2021
Opracowany przez Zespół ekspertów współpracujących z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk dokument, zawierający Wytyczne środowiskowe dotyczące zastosowania ekohydrologii dla planowania i projektowania inwestycji mających na celu poprawę żeglowności
22 stycznia 2021
"Odpowiednie wizualne przedstawienie Koncepcji a potem Programu, jest niezbędne dla prawidłowego postrzegania jego potencjału. Dlatego, zaleca się, aby na mapie działań i rozwiązań sprzyjających środowisku trzy odcinki Odry, rozpatrywane w

Ekohydrologia