Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

"Odpowiednie wizualne przedstawienie Koncepcji a potem Programu, jest niezbędne dla prawidłowego postrzegania jego potencjału. Dlatego, zaleca się, aby na mapie działań i rozwiązań sprzyjających środowisku trzy odcinki Odry, rozpatrywane w trakcie opracowywania Koncepcji osobno, przedstawione zostały w jednolity sposób."

Powyższa uwaga znalazła się w przygotowanej przez Europejskie Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Opinii na temat zastosowania zrównoważonego podejścia ekohydrologii w działaniach nających na celu uzyskanie na Odrze klasy żeglowności Va, zaplanowanych we Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej [treść Opinii], w rozdziale, w którym sfomułowano Zalecenia dla dalszych etapów procedowania Programu Rozwoju ODW.

Każda z cześci WKPT opracowana została odrębnie, tak więc na przygotowanych przez Wykonawców w ramach realizacji Zadania D mapach, rozwiązania i działania sprzyjające środowisku naturalnemu, zwizualizowane zostały w różny sposób.

Celem zadania jest opracowanie w Biurze ds. ODW, jednego projektu mapowego, na którym w sposób jednolity i spójny zaprezentowane zostaną przedmiotowe działania.

Poniżej: fragmenty Mapy rozwiązań i działań sprzyjajacych środowisku naturalnemu wraz z legendą.

WKPT1

WKPT3

 

Mapa działań i rozwiązań sprzyjających środowisku naturalnemu.
22 stycznia 2021