Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych rzeka Odra od śluzy w miejscowości Kędzierzyn-Koźle do śluzy w miejscowości Brzeg Dolny posiada parametry III klasy żeglowności, natomiast od śluzy w Brzegu Dolnym do Malczyc, i dalej do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej – parametry klasy II.

 

W opracowaniu, w sposób sumaryczny scharakteryzowany został główny zakres prac przewidzianych do wykonania na stopniach wodnych (SW) Odry skanalizowanej oraz na odcinkach szlaku żeglownego pomiędzy tymi stopniami, w celu dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od Kędzierzyna-Koźla do Malczyc do klasy żeglowności Va.

 

Zakres ten odpowiada:

  • rekomendowanym w Projekcie badawczym w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry [link] wariantom modernizacji, bądź, po przeprowadzonej weryfikacji po zakończeniu Projektu badawczego, wariantom alternatywnym. Sytuacja ta dotyczy SW Krępa, SW Rogów i SW Kąty;

  • dodatkowej, pogłębionej analizie obiektów zarówno w obrębie stopni wodnych jak i na odcinkach rzeki i kanałów żeglugowych;

  • przedmiarowi robót wraz z ich wyceną [link];

  • analizie dokonanej w celu określenia prześwitów pionowych dla każdego obiektu mostowego w odniesieniu do zwierciadła wody w warunkach najwyższego przepływu żeglownego (Qmaxż) [link].

Integralną częścią opracowania jest Mapa przebiegu nowego szlaku żeglugowego z planowanymi działaniami dostosowawczymi w skali 1:10000, przedstawiająca w sposób sumaryczny i spójny koncepcje rozwiązań technicznych w zakresie dostosowania szlaku żeglownego oraz obiektów stopnia. Na poszczególnych arkuszach zaznaczone zostały te elementy stopnia wodnego i szlaku żeglugowego, które z uwagi na przyjętą skalę pozostały czytelne.

 

W obrębie stopnia wodnego są to: jazy; śluzy, ściany oporowe, nabrzeża, drogi, mosty. Pozostałe wybrane elementy stopnia oznaczone są jako teren zagospodarowania stopnia.

 

Na odcinku szlaku żeglownego są to: ostrogi, umocnienia brzegowe, przetamowania koryta, ściany oporowe, wały przeciwpowodziowe, mosty.

 

Fragment arkusza 4 - Krapkowice

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Relisko-Rybak J., Machajski J. (Ekspert współpracujący z Biurem ds. ODW),
Dybkowska-Stefek D., Kolanda Ł. 2019

Dostosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Malczyc do klasy żeglowności Va.
01 lipca 2020