Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Celem opracowania było wyznaczenie lokalizacji portów śródlądowych na Kanale Śląskim i Kanale Dunaj-Odra-Łaba (Kanał DOL), przy założeniu żeglowności tych kanałów w klasie Vb. Oba kanały należy traktować jako nowe drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym, będące integralnymi odcinkami Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW). Niniejsza analiza jest kontynuacją wcześniejszych opracowań: Wyznaczanie lokalizacji portów śródlądowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej - Odcinek od Malczyc do Bielinka [link] i Wyznaczanie lokalizacji portów śródlądowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej - Odcinek od Kędzierzyna Koźla do Brzegu Dolnego [link].

Wyznaczanie lokalizacji portów śródlądowych na Kanale Śląskim i Kanale DOL obejmowało pięć etapów badawczych:

Etap 1 – Inwentaryzację infrastruktury transportowej i przemysłowej z uwzględnieniem planów rozwoju

W ramach tego etapu przeprowadzona została inwentaryzacja historycznej, istniejącej i planowanej infrastruktury transportowej funkcjonalnie powiązanej z Kanałem Śląskim i Kanałem DOL. Obejmowała ona najważniejsze elementy infrastruktury liniowej transportu drogowego i kolejowego oraz punktowej transportu lotniczego.

Etap 2 - Identyfikacja możliwych lokalizacji portów ładunkowych i turystycznych

W analizie tej wykorzystano informacje uzyskanych od wszystkich gmin objętych badaniem, tj. gmin przez które planowany jest przebieg Kanału Śląskiego lub Kanału DOL lub mających do tych kanałów bezpośredni dostęp. Analiza uwzględniała także wiedzę ekspercką w tym zakresie.

Etap 3 – Wyznaczenie lokalizacji węzłów transportowych

W analizie wykorzystano podstawowe parametry dalszych oraz bliższych obszarów ciążenia wyznaczone dla lokalizacji wskazanych w Etapie 2. Dzięki temu możliwe było wyznaczanie odcinków przyszłych kanałów, które będą położone w węzłach transportowych kategorii: międzynarodowej, krajowej i lokalnej.

Etap 4 – Wyznaczenie lokalizacji i określenie kategorii portów ładunkowych

Ustalone w Etapie 3 lokalizacje zostały przeanalizowane pod kątem ich potencjału do pełnienia roli portu ładunkowego. Analiza ta polegała na badaniu bezpośredniego zaplecza lokalizacji i przyporządkowaniu im  kategorii portu ładunkowego w węźle.

Etap 5 – Wyznaczenie lokalizacji i określenie kategorii portów turystycznych

Lokalizacje i kategorie portów turystycznych rekomendowane zostały na podstawie wyników analizy bliższych obszarów ciążenia.

Na podstawie przeprowadzonej wieloetapowej analizy zarekomendowano utworzenie na Kanale Śląskim i Kanale DOL 7 nowych portów rzecznych ładunkowych (Tabela 1, Mapa 1) oraz utworzenie lub utrzymanie 18 portów turystycznych (Tabela 2, Mapa 2).

 

Tabela 1. Rekomendowane porty rzeczne ładunkowe na Kanale Śląskim i Kanale DOL

Tabela 2. Rekomendowane porty turystyczne na Kanale Śląskim i Kanale DOL

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Wiśnicki B. (Ekspert współpracujący z Biurem ds. ODW), Relisko-Rybak J., Kolanda Ł., Dybkowska-Stefek D. 2020

 

Wyznaczanie lokalizacji portów śródlądowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Kanał Śląski i DOL.
01 stycznia 2020