Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Celem opracowania było wyznaczenie lokalizacji portów śródlądowych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) na odcinku od Kędzierzyna Koźla do Brzegu Dolnego, po dostosowaniu jej do klasy żeglowności Va.

 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodologię analizy zastosowaną w opracowaniu Wyznaczanie lokalizacji portów śródlądowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej - Odcinek od Malczyc do Bielinka, dostosowując ją do wymogów badanego odcinka ODW. Pozwala to na porównywalność wyników obydwu opracowań.

 

Wyznaczanie lokalizacji portów śródlądowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej na odcinku skanalizowanym obejmowało następujące etapy badawcze:

Etap 1. Inwentaryzacja infrastruktury transportowej i przemysłowej z uwzględnieniem planów rozwoju

W ramach etapu przeprowadzona została inwentaryzacja historycznej, istniejącej i planowanej infrastruktury transportowej funkcjonalnie powiązanej z ODW na odcinku od Kędzierzyna Koźla do Brzegu Dolnego. Obejmowała ona najważniejsze elementy infrastruktury liniowej transportu drogowego i kolejowego oraz punktowej transportu rzecznego i lotniczego.

 

Etap 2. Identyfikacja możliwych lokalizacji portów ładunkowych

Analiza możliwych lokalizacji portów opierała się na informacjach uzyskanych od wszystkich gmin nadodrzańskich objętych badaniem oraz uwzględniała wiedzę ekspercką w zakresie lokalizacji portów rzecznych.

 

Etap 3. Wyznaczenie lokalizacji węzłów transportowych

W analizie wykorzystano podstawowe parametry dalszych obszarów ciążenia wyznaczonych dla punktów położonych w równych odstępach co 5 km wzdłuż ODW oraz bliższych obszarów ciążenia wyznaczonych dla lokalizacji wskazanych w Etapie 2. Dzięki temu możliwe było wyznaczenie odcinków rzeki położonych w węzłach transportowych.

 

Etap 4. Wyznaczenie lokalizacji i określenie kategorii portów ładunkowych

Ustalone w Etapie 3 lokalizacje przeanalizowano pod kątem ich potencjału do pełnienia roli portu ładunkowego. Analiza polegała na badaniu bezpośredniego zaplecza lokalizacji i przyporządkowaniu kategorii portu ładunkowego.

Etap 5. Wyznaczenie lokalizacji i określenie kategorii portów turystycznych

Lokalizacje i kategorie portów turystycznych rekomendowane były na podstawie wyników analizy bliższych obszarów ciążenia.

Na podstawie przeprowadzonej wieloetapowej analizy zarekomendowano utworzenie na Odrzańskiej Drodze Wodnej od Kędzierzyna Koźla do Brzegu Dolnego 19 portów rzecznych ładunkowych (Tabela 1, Mapa 1) oraz 19 portów turystycznych (Tabela 2, Mapa 2).

Tabela 1. Rekomendowane porty rzeczne ładunkowe na odcinku ODW Kędzierzyn Koźle-Brzeg Dolny

Tabela 2. Rekomendowane porty rzeczne turystyczne na odcinku ODW Kędzierzyn Koźle-Brzeg Dolny

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Wiśnicki B. (Ekspert współpracujący z Biurem ds. ODW), Relisko-Rybak J.,  Dybkowska-Stefek D., Kolanda Ł., 2019

 

Wyznaczanie lokalizacji portów śródlądowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Odcinek od Kędzierzyna Koźla do Brzegu Dolnego.
22 stycznia 2021