Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Blisko 90 uczestników wzięło udział w Seminarium podsumowującym prace w zakresie Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej (WKPT) przygotowanej na potrzeby projektu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Koncepcja opracowana została zgodnie z ideą łączenia poprawy żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej ze zwiększeniem jej  potencjału środowiskowego.Seminarium, którego organizatorem był Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście we współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, odbyło się 13 stycznia. Z uwagi na pandemię zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Urzędów Żeglugi Śródlądowej oraz innych instytucji zainteresowanych tym tematem ze względu na swoje ustawowe obowiązki.

W trakcie Seminarium przedstawione zostały prezentacje:

  • Idea łączenia poprawy żeglowności ze zwiększeniem potencjału środowiskowego – prof. Maciej Zalewski

  • WKPT – aspekty techniczne – Bogdan Zakrzewski

  • WKPT – rozwiązania i działania sprzyjające środowisku – Paweł Jarosiewicz, Dorota Dybkowska-Stefek

Uczestnicy Seminarium mieli możliwość zadawania pytań prelegentom.

Podsumowując Seminarium, Wiceprezes ZMPSiŚ Jacek Cichocki wskazał na znaczenie modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej dla rozwoju zarówno portów w Szczecinie i Świnoujściu, jak i  innych portów położonych wzdłuż Odry lub w jej estuarium, a w konsekwencji dla rozwoju społeczno-gospodarczego zachodniej Polski. Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, Monika Niemiec-Butryn  przybliżyła perspektywę opracowania Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko tego dokumentu. Profesor Maciej Zalewski, Dyrektor ERCE PAN, podkreślił nieodzowność łączenia rozwoju gospodarczego ze zwiększaniem potencjału środowiskowego dolin rzecznych.

Materiały do pobrania:

 

Seminarium: "WKPT – koncepcja poprawy żeglowności i zwiększenia potencjału środowiskowego Odrzańskiej Drogi Wodnej".

13 stycznia 2021