Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Opracowanie stanowi podsumowanie prac i analiz dotyczących polskiego odcinka kanału Dunaj-Odra-Łaba i obejmuje:

 • analizy mające na celu wyznaczenie wstępnych wariantów trasy polskiego odcinka kanału Dunaj-Odra-Łaba;

 • weryfikację wyznaczonych przebiegów, dokonaną na skutek przeprowadzonej w lipcu 2020 r. wizji terenowej, uzupełnionej konsultacjami z ekspertami ds. hydrotechnicznych i środowiskowych;

 • określenie założeń merytorycznych projektu badawczego w zakresie określenia możliwości poprowadzenia trasy DOL przez Kanał Kędzierzyński;

 • analizy hydrologiczne obejmujące charakterystykę warunków hydrologicznych, wstępną ocenę zasobów oraz wyznaczenie przepływów żeglugowych;

 • wstępną analizę obszaru połączenia kanału DOL z Kanałem Śląskim wraz z propozycją lokalizacji śluz żeglugowych na Kanale Śląskim;

 • przygotowanie arkuszy map na konsultacje samorządowe;

 • opracowanie propozycji zakresu prac do wykonania na potrzeby wstępnej koncepcji technicznej dla kanałów.

Punktem wyjścia dla analiz mających na celu wyznaczenie wstępnych wariantów trasy polskiego odcinka kanału Dunaj-Odra-Łaba były:

 • warianty trasy DOL prezentowane w materiałach archiwalnych, zebrane w publikacji Dunaj-Odra-Łaba, Spojrzenie w przeszłość;

 • Studium drogi wodnej Odry na odcinku Koźle-Ostrawa przy uwzględnieniu etapowej realizacji zbiornika Racibórz oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry od Raciborza do Koźla;

 • Studium wykonalności wodnego korytarza Dunaj – Odra – Łaba;

 • Studium wykorzystania żeglownej Odry na rzecz zwiększenia dostępności i atrakcyjności regionu oraz rozwoju przedsiębiorczości Odra OK;

 • Analiza warunków geologiczno-górniczych i środowiskowych lokalizacji projektowanego Kanału Śląskiego;

 • informacje uzyskane od Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. temat zagospodarowania i uzbrojenia terenu zakładu.

Zebrane w trakcie wizji terenowych informacje, uzupełnione o uwagi otrzymane w trakcie konsultacji terenowych od ekspertów w dziedzinie hydrotechniki, zagadnień środowiskowych oraz przedstawicieli administratora zbiornika Racibórz, posłużyły do zweryfikowania i ustalenia przebiegów, które zaprezentowane zostały na mapach w czasie konsultacji samorządowych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sierpniu 2020 r.

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Relisko-Rybak J., Dybkowska-Stefek D., Kolanda Ł., Zakrzewski B., Machajski J. i Pusłowska-Tyszewska D. (Eksperci współpracujący z Biurem ds. ODW) 2020

 

Wstępne warianty trasy DOL. Podsumowanie prac.
01 stycznia 2020