Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Zgodnie z podziałem śródlądowych dróg wodnych na klasy (załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r.) na poszczególnych odcinkach Odry określono następujące klasy drogi wodnej:

  • od śluzy w miejscowości Kędzierzyn-Koźle do śluzy w miejscowości Brzeg Dolny - III;
  • od śluzy w miejscowości Brzeg Dolny do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej - II;
  • od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do ujścia rzeki Warty - II;
  • od ujścia rzeki Warty do miejscowości Ognica (do kanału Szwedt) - III;
  • od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujscia do jeziora Dąbie - Vb;
  • rzeka Odra Zachodnia:
    • od jazu w miejscowosci Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami - Vb;
    • Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią - Vb.

 

Stan aktualny

Stan docelowy

Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych

(na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r.)

Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych

(na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r.)

 

Klasa żeglowności ODW - podstawowe fakty.
23 stycznia 2021