Copyright © 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wszelkie prawa zastrzeżone

odw@port.szczecin.pl +48 91 43 08 222

Skontaktuj się z nami

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin 

Odwiedź nas

Opracowanie stanowi raport z realizacji zadania mającego na celu wskazanie preferowanej trasy kanału Dunaj – Odra – Łaba (DOL) w polsko-czeskim obszarze transgranicznym, w kontekście punktów przejścia tego kanału przez granicę.

Ocenie zostały poddane trzy warianty trasy przedstawione w opracowanym przez stronę czeską Studium wykonalności wodnego korytarza Dunaj – Odra – Łaba  (Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, Česká Republika Ministerstvo Dopravy, maj 2018): trasa wschodnia (6.0), centralna (6.1) i zachodnia (6.2).

Analiza poprzedzona została rozeznaniem w terenie przebiegu poszczególnych tras w polsko-czeskim obszarze transgranicznym, rozumianym jako obszar zlewni Odry od węzła Stary Bohumin do węzła Roszków poniżej ujścia rzeki Olzy.

W analizie wzięto pod uwagę następujące aspekty:

  • stopień ingerencji w obszary chronione pod względem przyrodniczym,

  • gospodarcze wykorzystanie kanału w obszarze transgranicznym,

  • pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze transgranicznym,

  • gospodarowanie zasobami wodnymi.

Oceny dokonano posługując się zdefiniowanymi w opracowaniu wskaźnikami.

Poniżej: Przebieg wariantów trasy DOL w polsko-czeskim obszarze transgranicznym

Wykonawca:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Autorzy: Dybkowska-Stefek D., Relisko-Rybak J., Kolanda Ł. 2020

 

Analiza wariantów tras kanału Dunaj – Odra – Łaba w polsko-czeskim obszarze transgranicznym.
18 grudnia 2020